تبلیغات

مشکلات کودکی که دعوای والدینش را می بیند

مشکلات کودکی که دعوای والدینش را می بیند

مشکلات کودکی که دعوای والدینش را می بیند

دعوای والدین , اثرات دعوا بر کودکان , تاثیر مشاجره والدین بر کودکان , ترس کودک از دعوا , دعوای والدین در حضور کودکان , تاثیر دعوای والدین بر فرزندان , تاثیر اختلاف والدین بر فرزندان , مشکلات روحی کودکان

بیشتر والدین به این مساله واقف هستند که دعوا مقابل چشمان فرزندان کار نادرست و ناشایستی می باشد اما در اکثر مواقع والدین به این مساله توجهی نمی کنند و جلوی فرزندان خود با یکدیگر جر و بحث می کنند. در زندگی زناشویی عوامل بسیاری وجود دارند که باعث بروز اختلاف میان زوجین می شود.

موضوع : سبک زندگی ,
تاریخ : دوشنبه 06 آبان 1398